Asistenti prevence kriminality budou i v letošním roce v ostravských ulicích

Asistenti prevence kriminality, zdroj: www.mpostrava.cz

Zvýšení bezpečí a veřejného pořádku v sociálně vyloučených lokalitách, v blízkosti ubytoven a jiných rizikových oblastech města Ostravy prostřednictvím asistentů prevence kriminality, to je cílem již desáté periody projektu.

Aktuálně je na území statutárního města Ostrava do projektu zařazeno sedm asistentů prevence kriminality. Ti pracují pod vedením zkušeného mentora, který je vybrán z řad strážníků Městské policie Ostrava. Cílem činnosti asistentů prevence kriminality je zejména prevence kriminality, komunikace s občany, dohled nad dodržováním pravidel občanského soužití, veřejného pořádku, obecně závazných vyhlášek a nařízení obce. Nezanedbatelná je rovněž role asistentů prevence kriminality v rámci pomoci občanům v sociálně vyloučených a bezpečnostně rizikových lokalitách na území města Ostravy.

Součásti práce asistentů prevence kriminality je rovněž i vyhledávání volně pohozených a použitých injekčních stříkaček, které představují zdravotní riziko pro občany, především pro malé děti. Jenom v měsíci dubnu 2021 nalezli asistenti prevence kriminality na 17 místech města Ostravy celkem 85 ks těchto injekcí.

V rámci projektu „Ostrava – Asistent prevence kriminality 2021“, který je financován Ministerstvem vnitra ČR a statutárním městem Ostrava, budou asistenti prevence kriminality mimo jiné proškoleni i v problematice návykových látek. Díky těmto školením pak budou schopni komunikovat s uživateli návykových látek a nasměrovat je k organizacím, které jim mohou poskytnout potřebnou pomoc.