Další podpora ostravským podnikatelům

Od 18. ledna mohou podnikatelé z Ostravy, které postihl aktuální vládní zákaz, žádat o podporu ve výši 20 tisíc korun.

„Uvědomujeme si, že současná ekonomická situace je pro řadu drobných ostravských podnikatelů ještě horší, než byla loni na jaře. A přestože i město bylo vlivem pandemie covid-19 významně postiženo poklesem svých daňových příjmů, cítíme, že i nyní se musíme za živnostníky, kteří provozují ve městě své restaurace, kavárny, butiky a různé další služby a podílejí se tak na vytváření atmosféry města a jeho ekonomické kondici, postavit. Navazujeme na zkušenosti z loňského jara, kdy se tato rychlá a jednoduchá forma podpory velmi osvědčila. Alokováno pro tento účel máme předběžně 40 milionů korun, což představuje finanční pomoc pro až dvě tisícovky žadatelů. Je jasné, že nejde o částky, které mohou podnikatelům kompenzovat jejich finanční ztráty, a jde spíš o gesto solidarity, které však v kombinaci s různými druhy vládní podpory pomůže překlenout současné mimořádně složité období”, řekl primátor Ostravy Tomáš Macura.

Podnikatelé budou o jednorázovou částku 20 tisíc korun žádat výhradně prostřednictvím jednoduché počítačové aplikace, do které nahrají jen scan podepsané žádosti, prohlášení a scan svého občanského průkazu. Žadatel nesmí být v insolvenci a nesmí mít dluh vůči městu. Celková výše jeho ročních příjmů z veškeré jeho podnikatelské činnosti musí za ucelený rok 2020 činit minimálně 180 tisíc a maximálně 12 milionů korun (resp. alikvot těchto částek při kratší podnikatelské historii), a své podnikání musel zahájit do 31. srpna 2020 a nepřerušit jej. Veškeré informace jsou zveřejněny na webu města na odkazu www.ostrava.cz/pomoc-podnikatelum .

Výzva není časově omezená a proto se bude vyplácet až do vyčerpání stanovené částky. Město Ostrava jako jedno z prvních v ČR zavedlo již vloni na jaře pro své podnikatele sérii opatření s cílem eliminovat dopady krizových usnesení vlády kvůli výskytu nemoci covid-19. Od března 2020 mohli ostravští podnikatelé žádat o rychlou finanční výpomoc do výše 20 tisíc korun a o finanční dar až do 100 tisíc korun. Celkem 2 557 ostravských podnikatelů v rámci přímé pomoci získalo od města finanční podporu za bezmála 80 milionů korun. Kromě toho město nabízelo slevy na nájemném a osvobození od některých druhů místních poplatků.