Hejtman předal ocenění osobnostem kraje za rok 2019

Oceňování osobností kraje a zároveň ocenění za společenskou odpovědnost jsou již tradiční událostí roku v Moravskoslezském kraji. Za rok 2019 se stala osobností kraje Eva Šeinerová, která založila sborové studio Permoník. Noví držitelé Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost jsou například město Krnov, Technické služby Karviná nebo organizace MENS SANA.

Osobností kraje za rok 2019 je Eva Šeinerová, Zdroj: msk.cz

Pojem společenská odpovědnost už dávno přestal být prázdným slovním spojením. Jsem moc rád, že je v našem regionu celá řada lidí a firem, které se upřímně zajímají o své okolí, není jim lhostejné životní prostředí ani problémy zdravotně nebo sociálně znevýhodněných. Dnes už velká část společnosti automaticky dobrovolně nad rámec zákonných povinností přispívá k tomu, aby v našem kraji bylo dobře. Jsem přesvědčený, že je to ta nejlepší cesta k úspěchu a jedinečnosti.“ říká moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák.

Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost byly v Moravskoslezském kraji uděleny už pojedenácté. Třetím rokem předal hejtman kraje titul Osobnost Moravskoslezského kraje. „Rozhodně je na místě, abychom vyjádřili uznání a respekt významným osobnostem, které jsou pro náš region důležité. Nehledáme šampiony nebo slavné vynálezce, chceme upozornit i na výjimečné osobnosti, které se o rozvoj našeho kraje zasloužily pomocí druhým, dlouholetou prací nebo třeba statečností. Důvodem může být i šíření dobrého jména kraje, což je i případ letošní laureátky.“ doplnil Vondrák.

Hlavní cenou večera bylo udělování ceny Osobnost Moravskoslezského kraje za rok 2019 a právě osobností roku se stala Eva Šeinerová – umělecká vedoucí sborového studia Permoník, které působí při ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné. V minulosti obdržela i jiné prestižní ceny: Medaili Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR za významnou pedagogickou práci, Cenu Bedřicha Smetany, což je nejvyšší vyznamenání pro sbormistry v ČR a Cenu Františka Lýska za práci s dětským pěveckým sborem. Je členkou odborné rady ARTAMA pro sborový zpěv. Je zvána do porot celostátních i mezinárodních soutěží pěveckých sborů a vyhledávanou lektorkou sbormistrovských kurzů. Sborové studio Permoník významně reprezentuje Moravskoslezský kraj na mezinárodních soutěžích. Přivezli 1. místo ze světové soutěže dětských a mládežnických sborů v Petrohradu, na soutěži Crakowia Cantans vybojoval Permoník dvě první a jedno druhé místo.

Ocenění za společenskou odpovědnost za rok 2019, zdroj: msk.cz

Zde jsou také další ocenění a to právě v kategorii za společenskou odpovědnost pro rok 2019.

V kategorii „podnikatelské subjekty do 50 zaměstnanců“ vyhrála společnost AKORD&POKLAD, která provozuje kulturní domy AKORD Ostrava-Zábřeh a POKLAD Ostrava-Poruba, včetně letního kina AMFI v Porubě. Občanům tak mohou nabízet zajímavé volnočasové aktivity.

V kategorii „podnikatelské subjekty od 50 do 250 zaměstnanců“ vyhrály Technické služby Karviná, které pomáhají zapojovat do pracovního procesu dlouhodobě nezaměstnané, znevýhodněné nebo také osoby v předdůchodovém věku. Společnost už pátým rokem pravidelně přispívá na pořízení sociálního vozu, který usnadňuje život seniorům a sociálně potřebným lidem.

V kategorii „podnikatelské subjekty nad 250 zaměstnanců“ vyhrála společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech v Nošovicích, která je atraktivním zaměstnavatelem, celkově v regionu nabízí téměř 12 tisíc pracovních míst. Téma společenská odpovědnost je společnosti vlastní, aktivity této oblasti Hyundai představuje logem POHNOUT SVĚTEM SPOLEČNĚ. Zaměřuje se na společensky odpovědné aktivity v šesti oblastech, a sice: ekologie, vzdělávání, komunita, bezpečnost, handicapovaní a podpora start-upů.

V rámci kategorie „obce s rozšířenou působností“ získalo ocenění Město Krnov za transparentnost řízení úřadu, ale také za vstřícnost vůči občanům. Lidé pracující nebo studující mimo Krnov si mohou vyřídit své žádosti mimo úřední hodiny. Už přes rok v Krnově funguje nová komunikační platforma – Mobilní rozhlas, která funguje jako obousměrná komunikace s občany.

V kategorii „organizace veřejného sektoru do 50 zaměstnanců“ zvítěžila organizace MENS SANA, která poskytuje sociální služby, kognitivní rehabilitaci, pracovní rehabilitaci, terapeutické, vzdělávací, volnočasové programy, programy na podporu zaměstnávání lidí s duševním onemocněním a programy zaměřené na prevenci a destigmatizaci. Služby poskytují ročně více než 300 lidem se zdravotním postižením v Moravskoslezském kraji.

V kategorii „organizace veřejného sektoru nad 50 zaměstnanců“ vyhrála Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, která trvale spolupracuje s charitativními organizacemi. Zaměstnanci i žáci školy se zapojují do sbírek na podporu zvířat v ZOO Ostrava, Srdíčkové dny a Fond Sidus, který pomáhá především onkologicky nemocným dětem. Společensky odpovědní jsou také v oblasti životního prostředí, 2x ročně likvidují bývalou černou skládku v chatové oblasti Sušanských nádrží.

V kategorii „mikropodniky, živnostníci, spolky“ vyhrálo Družstvo VIKTORINA LOCA, které  je založeno na skutečné svépomoci, demokracii, rovnosti, členství a solidaritě. Družstvo své ekonomické aktivity spojuje se sociálním podnikáním.