Hledají se dobrovolníci #bosmepartyja

Situace se neustále mění a v nemocnicích a sociálních zařízeních začínají chybět pracovníci. Stejně tak potřebuje Krajská hygienická stanice pomoc s trasováním. Proto se Moravskoslezský kraj spojil s městem Ostrava, Dobrovolnickým centrem ADRA, společností Heimstaden a Ostravskou univerzitou. Za cíl si uložili oslovit lidi, aby v těchto náročných dnech zvážili dobrovolnictví. #BO SME PARTYJA

#bosmepartyja, zdroj: msk.cz

Moravskoslezský kraj dobrovolníky hledá prostřednictvím emailové adresy SPOLU2@MSK.CZ už od minulého týdne. Sešla se zatím téměř stovka kontaktů, je ovšem jasné, že dobrovolníků bude v našem regionu potřeba mnohem více. „Přibývá totiž zdravotníků i pracovníků v sociálních službách, kterým se koronavirus nevyhnul. V krajských nemocnicích je k dnešku asi 30 pozitivně testovaných lékařů a dalších osm desítek nelékařského personálu, který nemůže chodit do práce kvůli karanténě či izolaci. Ještě větší problém je v sociální oblasti, kde máme hlášeno 217 klientů a 160 pracovníků, kteří mají prokázaný covid-19. Zatím žádný kolaps nehrozí, přesto je na místě se na zhoršení situace dopředu připravit a už teď začít komunikovat s dobrovolníky, kteří budou důležitou oporou v celém systému. Je na čase, aby se lidé opět semknuli. Bo sme partyja, jak říká hashtag našeho projektu,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a dodává, že partnery projektu jsou kraj, město Ostrava, Dobrovolnické centrum ADRA, společnost Heimstaden a Ostravská univerzita.

#bosmepartyja, zdroj: msk.cz

V Ostravě je v tuto chvíli nejvážnější situace v našem Domově Slunečnice. Prostřednictvím emailové adresy SPOLU2@MSK.CZ  a s výpomocí organizace ADRA už vedení domova dostalo devět kontaktů na dobrovolníky, a také tam vypomůže armáda. Přesto bychom ale potřebovali dalších šestnáct dobrovolníků, ideálně šest zdravotnických pracovníků a deset pečovatelů.  Pomáhat mohou nejen lidé s konkrétní kvalifikací, například studenti zdravotnických oborů nebo pracovníci ze zdravotních či sociálních služeb, kteří už jsou v důchodu, ale i další ochotní lidé. Uvítáme i dobrovolníky, kteří zatím ze zdravotnictví nebo sociální oblasti nemají žádné zkušenosti,“ vysvětlil ostravský primátor Tomáš Macura. V případě potřeby absolvují dobrovolníci školení, které pro ně zprostředkuje ostravské dobrovolnické centrum ADRA.

Právě organizace ADRA má má v práci s dobrovolníky dlouholetou zkušenost, první dobrovolnické centrum vzniklo v roce 2004 ve Frýdku-Místku, aktuálně jich je v republice celkem 15.

Dalším partnerem projektu #BOSMEPARTYJA je také společnost Heimstaden. „Aktivním dobrovolníkům nabídneme zdarma ubytování. Lidé, kteří budou pravidelně docházet do nějakého zařízení, kde je nákaza více rozšířená, by mohli mít obavy, že ohrozí své rodiče nebo prarodiče, se kterými běžně bydlí. Takto budou všichni v bezpečí. Byty budou moci využít i dobrovolníci, kteří by museli dojíždět z větší vzdálenosti,“ sdělil generální ředitel společnosti Heimstaden Jan Rafaj a doplnil, že společnost vyčlenila pro tyto účely 10 bytů s ubytovací kapacitou 30 lidí v Ostravě. Dalších 32 lidí může ubytovat v Havířově a 16 v Karviné.