Město nabízí občanům možnost vymyslet vylepšení veřejného prostoru

Altán ve Staré Bělé, zdroj: ostrava.cz

Už podruhé v letošním roce se mohou hlásit zájemci o dotaci z programu města Ostravy s názvem „fajnOVY prostor“. Ten je určen pro všechny, kteří mají zajímavý nápad, jak zkrášlit veřejný prostor nebo zlepšit jeho funkci. Žádosti mohou odevzdávat do konce dubna. V programu je k dispozici 3,5 milionu korun, na jeden projekt lze čerpat dotaci až 500 tisíc korun. V letošním roce se bude postupně realizovat dalších šest projektů, které jejich autoři předložili do konce roku 2020.

Altán ve Staré Bělé, zdroj: ostrava.cz

Program je nastaven tak, že stačí, aby žadatel popsal svůj nápad do jednoduchého záměru a přiložil k tomu odhad rozpočtu. Nemusí sepisovat složitou dokumentaci ani projekt. Žádost je nutné odeslat do konce dubna, a to opět jednoduše, elektronicky. Následně bude hodnotící komise předložené projekty posuzovat z hlediska nejen estetické a užitné hodnoty pro daný prostor, ale hlavně z hlediska zapojení komunity, která přiloží takříkajíc ruku k dílu a bude se na realizaci nápadu následně podílet. To je totiž jedna ze základních podmínek pro získání dotace,“ popsala resortní náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Posouzení předložených žádostí o dotaci projde třemi koly hodnocení. V prvním kole žadatelé elektronicky odešlou do konce dubna své záměry a komise posoudí nejprve realizovatelnost záměru a splnění podmínek programu. Následně žadatelé představí svůj nápad členům hodnotící komise a finální žádost se všemi nutnými formálními záležitostmi odešlou autoři do 2. srpna. 

Tříkolový systém, který město zvolilo po předchozích zkušenostech, umožní hodnotitelům pomoci žadatelům s dopracováním jejich projektu, aby byl realizovatelný a aby naplňoval potřeby komunity a zároveň požadavky města. Na jeho provedení poté bude mít žadatel jeden rok. Přihlášky je možné podávat už nyní na www fajnovy prostor cz. Těší nás, že lidé přemýšlejí o místech, ve kterých žijí, a dokážou je obohatit o mnohdy velmi originální nápady a řešení. Dokládá to i šest čerstvých projektů připravených k realizaci,“ doplnila náměstkyně Kateřina Šebestová.

Zahrada v Hrušově, zdroj: ostrava.cz

Nápad Spolku Fiducia umožní osadit vybraná místa ve městě originálními hmyzími domky postavenými podle návrhů sedmi ostravských umělců. Své vlastní hmyzí domky si bude moci vyrobit i veřejnost. V lokalitě Bedřiška dojde k opravě dětského hřiště, na kterém přibyde kryté pískoviště, houpačka i lezecká stěna. Na rohu ulic Červeného kříže, Odboje a Náměstí republiky budou nově umístěny lavičky pro odpočinek a relaxaci. Žadatelé tam vysadí květiny a listnatý strom, který nahradí původní výsadbu. Do péče o předzahrádku se zapojí senioři. Dále se promění školní zahrada Mateřské školy Paprsek, která dětem se zdravotním postižením přiblíží ekologický způsob pěstování zeleniny. Také část veřejného prostoru bytových domů u Sokolské třídy projde proměnou, obyvatelé tří vchodů si upraví společné místo před domem tak, aby na něm mohli příjemně trávit volný čas. Zapojí se do údržby nové zeleně a kromě záhonků pro pěstování květin, bylinek či zeleniny, budou mít k dispozici také ohniště a jednoduchou houpačku. A v parku v ulici Pavlovova budou nově venkovní cvičební prvky, dále hřiště pro basket i badminton, venkovní stůl pro stolní tenis i altán pro setkávání a venkovní posezení u ohně.

Dotační program, jehož cílem je zkrášlení veřejných prostor, zvýšení jejich užitné hodnoty nebo získání nové funkce podle představ a přání občanů, město poprvé vyhlásilo v roce 2017. Od té doby už podpořilo 41 projektů s nejrozmanitějšími nápady za téměř 12 milionů korun. 

Přehled všech už hotových projektů, i těch, které se budou realizovat v průběhu letošního roku, jsou zveřejněny na www.fajnovyprostor.cz. Pro čtvrtý ročník dotačního programu pro roky 2020 až 2021 město vyčlenilo 7 milionů korun, z toho 3,5 milionu už je vyčerpáno.