Město Ostrava pomůže opravit devět významných staveb

Ostravští radní se rozhodli podpořit majitele významných ostravských staveb, které je potřeba zrekonstruovat, a to nejpozději do konce září příštího roku. K původně alokovaným pěti milionům korun, určeným na obnovu městských staveb a industriálního dědictví, přidá město dalších 293 900 korun. V Ostravě bude díky tomu pokračovat obnova ojedinělých staveb, případně objektů, které mají zásadní význam pro charakter města a jsou ve špatném technickém stavu.

Budova na Střelniční 2, která se bude opravovat, zdroj: ostrava.cz

Dotací ve výši padesáti procent nákladů podpoříme soukromé majitele vesměs bytových domů v Moravské Ostravě, ve Vítkovicích a v Porubě, kteří se chystají na opravy fasád, revitalizace objektů, výměny oken nebo nepůvodních prvků. Oceňujeme, že se vlastníci nemovitostí v památkových zónách i památkově chráněných objektů, které není jednoduché a levné udržovat, rozhodli investovat do obnovy svých nemovitostí. Společnými silami tak pomůžeme další estetizaci městských zón,“ říká resortní náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

zdroj: ostrava.cz

Město obdrželo od majitelů staveb určených k bydlení a občanské vybavenosti nebo sportovnímu a kulturnímu využití, či objektů industriálního dědictví, celkem osmnáct žádostí s požadavkem na více než 8 milionů korun. Výše příspěvku na jeden projekt z Programu na zachování a obnovu kulturních památek a významných městských staveb mohla dosáhnout až 1,5 milionu korun, dotace může pokrýt maximálně 50 procent nákladů na opravu, zbytek hradí majitel objektu z vlastních zdrojů. Projekty posuzoval odbor územního plánování a stavebního řádu a poté je hodnotila komise muzejní, letopisecká, názvoslovná a heraldická rady města. Tři projekty byly vyřazeny pro nesplnění podmínek programu. Šest projektů nezískalo potřebný počet bodů. Mezi devět úspěšných projektů město rozdělí celkem 5 293 900 korun.

Podrobný seznam podpořených staveb najdete na www.ostrava.cz