Město Ostrava vyplácí pomoc lokálním podnikatelům

Ostrava k 5. květnu ukončila program finanční výpomoci, ve kterém mohli místní podnikatelé žádat o dar do výše 20 tisíc korun. Ostrava tak byla mezi prvními městy v České republice, které nastavilo sérii opatření, jež mají pomoci podnikatelům překonat těžké období v době koronavirové pandemie.

Od spuštění programu finanční výpomoci do 20 tisíc korun rada města schvalovala stovky přijatých žádostí týdně a odesílala finanční dary bez prodlení na účty podnikatelům. Poslední žádosti byly přijaty 30. dubna a schváleny na následujícím zasedání rady města. Celkem bylo schváleno 1 956 žádostí a vyplaceno 31 285 046,5 korun. Podnikatelé využívali tuto rychlou finanční výpomoc na mzdy zaměstnanců, zálohy služeb a energií, splátky úvěrů, nájemné apod. 

Na ukončený program město navázalo novým programem finanční výpomoci – v němž mohli podnikatelé od 1. do 13. května žádat až o 100 tisíc korun. Oprávněnými žadateli byli ti podnikatelé, kterým byla v důsledku krizových opatření vlády kvůli COVID-19 zakázána jejich obchodní činnost, kteří mají provozovnu nebo sídlo, a převažující část své podnikatelské činnosti, na území Ostravy a jejich roční příjmy nepřekračují 18 milionů korun. 

Ostrava je připravena uvolnit na finanční výpomoc místním podnikatelům, v rámci celé série přijatých opatření, okolo 100 milionů korun,“ říká náměstkyně primátora pro investice Zuzana Bajgarová.

Město však myslelo i na nepodnikatelský sektor a vyhlásilo nový program na podporu kulturních, vzdělávacích, sportovních a dalších neziskových organizací. 

Jednou z obdarovaných organizací bylo fitcentrum pro postižené. „Žádost městu jsme za naši organizaci Colliery Srdcem poslali ihned po vyhlášení programu na podporu neziskovek. Potěšilo nás, že se tato možnost v době koronaviru otevřela i neziskovému sektoru. Příspěvek nám určitě pomůže při opětovném nastartování služeb, které jsme z důvodu uzavření tělocvičny, kde naši klienti cvičí, museli na dva měsíce zastavit,“ řekla za organizaci Stanislava Panáková.