Na nároží ulice Vojanovy a Smetanova náměstí vyroste bytový dům

Návrh vzhledu bytového domu, zdroj: město Ostrava, PROMET group

Bytový dům s komfortním bydlením v samotném centru města vyroste na nároží ulice Vojanovy a Smetanova náměstí v Moravské Ostravě. Zastupitelé města na svém jednání 19. května schválili prodej pozemku společnosti PROMET GROUP, která chce v atraktivní lokalitě postavit moderní objekt s byty a s funkčními prostory pro služby a obchody v prvním nadzemním podlaží. Dům by měl být hotov zhruba v polovině roku 2025.

Zájem o lukrativní pozemek v centru města nedaleko budovy Divadla Antonína Dvořáka projevilo pět společností. Z toho dvě musely být vyřazeny pro nesplnění podmínek. Ostatní nabídky město hodnotilo komplexně ve všech souvislostech bez preference některého z kritérií. Jednání o podmínkách prodeje bylo náročné, protože město si, jako ve všech případech, potřebuje dostatečně smluvně zajistit plnění závazků ze strany kupujícího. Vybraný investor je díky svým dosavadním zkušenostem pro město kvalitním a silným partnerem a jeho návrh přinese možnost dalšího atraktivního bydlení v centrum města,“ řekl primátor Ostravy Tomáš Macura.

Návrh vzhledu bytového domu, zdroj: ostrava.cz, PROMET group

Území určené k prodeji a zástavbě o rozloze 635 m 2 , které vzniklo loni zbouráním nevzhledného, chátrajícího objektu Vojanky, město prodá za 9,2 milionu korun. Jeho výhodou je blízkost několika významných kulturních a společenských institucí, jako jsou Divadlo Antonína Dvořáka se zachovaným novobarokním průčelím, Divadlo loutek Ostrava, univerzitní kampus Palace nebo památkově chráněný objekt domu knihy. V těsné blízkosti se nachází také zastávka městské hromadné dopravy, přesto se jedná o dopravně klidnou lokalitu.

Návrh společnosti Promet představuje atraktivní šestipodlažní bytový dům s 26 bytovými jednotkami, s prostory pro obchod a služby v přízemí a jedním patrem podzemního parkování. Po podpisu smlouvy bude následovat 3měsíční období prověrky, jejímž cílem je ověření proveditelnosti projektu. Následovat bude zpracování projektové dokumentace pro společné povolení do patnácti měsíců, a poté samotná výstavba objektu. Dokončení stavby se tak předpokládá na konci roku 2024 až 2025, v závislosti na průběhu stavebního řízení,“ doplnila náměstkyně primátora pro investice Zuzana Bajgarová.