Nově upravený prostor na Prokešově náměstí

Nové veřejné prostranství, zdroj: ostrava.cz

Zásadní proměnou prošlo další veřejné prostranství v centru města. V jihovýchodní části Prokešova náměstí je hotová nová parková úprava, zmenšila se vydlážděná plocha, přibylo zeleně.

Architektonické řešení prostoru u kavárny vycházelo ze současné kompozice před Novou radnicí. Proto se při rekonstrukci měnila původní zámková dlažba za stejný typ dlažební desky ze žuly, která tvoří i centrální část Prokešova náměstí. Zmenšení zpevněné plochy nám umožnilo vysadit více zeleně, takže prostor nyní působí útulněji a příjemněji. Umístěním posezení a výsadbou stromů jsme také chtěli dát najevo, že se jedná o prostor pro lidi, ne pro zaparkování vozidel návštěvníků kavárny a obchodů, jak tomu bylo doposud,“ řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Nové veřejné prostranství, zdroj: ostrava.cz

Rozsáhlé vydlážděné prostranství se zmenšilo na úkor zelené plochy, která se rozrostla o 80 m². Přibyly tři vzrostlé svítele latnaté, vyvýšený trvalkový záhon olemovaný cortenovým plechem, nový trávník a několik dalších záhonů. Upravena je zeleň i u blízkého památníku. Předlážděné povrchy se doplnily hraničními zídkami s nasvětlením, novým mobiliářem včetně stojanu na kola, moderních, designových odpadkových košů a zejména lehkých laviček s LED podsvícením a dřevěnými sedáky. Zrekonstruováno a zmodernizováno je veřejné osvětlení, instalovány jsou odvodňovací prvky.

Nové veřejné prostranství, zdroj: ostrava.cz

Úpravy prostranství u kavárny nijak neporušily dva solitérní vzrostlé převislé buky, které rostou v původní zatravněné ploše. Pro novou výsadbu tří svítelů latnatých ve zpevněné ploše u středového posezení se vyhloubily výsadbové jámy v nadstandardní velikosti, aby měly tyto malokorunné stromy dostatečný prostor pro růst třeba i po třiceti letech. Sázely se do speciálního substrátu, jehož součástí je biouhel, který zabezpečí lepší prokořeňování a výživu,“ doplnila náměstkyně Kateřina Šebestová s tím, že biouhel je vyroben z organického odpadu a je plně ekologický. Vzhledem ke svému objemu jímá vodu včetně živin ve velkém množství, proto je neocenitelný pro stromy v městských výsadbách.