Ostrava rozdala 400 tisíc korun prvním neziskovkám

Podporu z prvního kola programu na podporu neziskového sektoru ve výši 20 tisíc korun získají dětské oddíly, sportovní spolky i vzdělávací centra. Prvních dvacet žádostí v celkové výši 400 tisíc korun schválili ostravští radní v úterý 12. května. Město Ostrava je na podporu neziskových organizací, jejichž existenci ohrozila opatření k omezení šíření koronaviru, připraveno vynaložit 20 milionů korun.

„Podpora města směřuje v tuto chvíli především k organizacím, které zajišťují náplň volného času hlavně pro děti a mládež, a poskytují různé formy vzdělávání. Jsme přesvědčeni, že v příštích dnech počet žádostí naroste, až se informace o nabídce dostane k většímu množství potenciálních žadatelů. Finanční dopady budou citelnější v neziskovém sektoru až v okamžiku jejich opětovného nastartování. Uvědomujeme si velmi dobře, že neziskové organizace budou potřebovat naši pomoc. Jsme připraveni žádosti obratem zpracovat a v radě města je v týdenních intervalech schvalovat,“ uvedla náměstkyně pro školství a sport Andrea Hoffmannová.

Organizace, kterým byly schváleny příspěvky, z nich budou pokrývat mzdové, provozní, administrativní, případně i režijní náklady, ale také již objednaný materiál na původně plánované akce nebo nájem v případě, že jim ho už neodpustil majitel nemovitosti, ve které sídlí.

Podporu města získala například nezisková organizace Colliery Srdcem, která organizuje sportovní aktivity pro hendikepované atlety.

„Žádost městu jsme za naši organizaci Colliery Srdcem poslali ihned po vyhlásení programu na podporu neziskovek. Příjemně mě překvapila jednoduchost žádosti, kterou bylo potřebné vyplnit, stejně jako rychlé jednání ze strany města. Zároveň nás jako organizátory potěšilo, že se tato možnost v době koronaviru otevřela i neziskovému sektoru. Příspěvek nám určitě pomůže při opětovném nastartování služeb, které jsme z důvodu uzavření tělocvičny, kde naši klienti cvičí, museli na dva měsíce zastavit,“ řekla za organizaci Stanislava Panáková.

Příjemně mě překvapila jednoduchost žádosti, kterou bylo potřebné vyplnit, stejně jako rychlé jednání ze strany města.

Z celkem 28 doručených žádostí jich 8 rada města vyřadila, protože žadatelé nesplnili podmínky. Buď čerpají na krytí nákladů pro celoroční činnost dotace z rozpočtu města, nebo nevyvíjejí činnost na území města Ostravy minimálně jeden rok. Nejvíce odevzdaných žádostí z prvního kola patří do oblasti sportu a volnočasových aktivit, nejméně jich je zatím ze sociální oblasti.

„Magistrátní tým lidí napříč odbory odpovídá průběžně na otázky, které přicházejí od zájemců o finanční dar. K těm nejčastějším patří možnost krácení celoroční dotace. Ráda bych uklidnila tazatele, že organizace obdrží nezkrácenou celoroční dotaci. Město je navíc už v plné výši rozesílá jednotlivým subjektům. I takto město podpoří organizace z neziskového sektoru,“ dodala náměstkyně Andrea Hoffmannová.

O stanovenou finanční částku mohou i nadále žádat ostravské organizace pracující v oblasti kultury, sportu, školství a vzdělávání, sociální péče, zdravotnictví, prevence kriminality, protidrogové prevence, podpory osob s hendikepem, volnočasových aktivit a rodinné politiky. Pomoc je určena organizacím, které k 9. březnu prokazatelně provozovaly své aktivity v uvedených oblastech na území města Ostravy nejméně jeden rok a zároveň na základě krizových opatření musely přerušit svou činnost. Čestným prohlášením doloží fixní náklady, které jim zůstaly i po přerušení jejich provozu. Zároveň nejsou kryty dotacemi města k financování jejich celoroční činnosti. 

Žádosti mohou zájemci podávat elektronicky na webu města Ostravy, ale také poštou.

Program na podporu neziskového sektoru zasaženého opatřeními proti šíření nového typu koronaviru vyhlásilo město Ostrava 5. května.