Ostravská organizace OVAHELP přináší odpovědi na otázky ohledně COVID-19 díky online debatám

Rastislav Maďar jako jeden z diskutujících. Zdroj: OVAHELP

Covidem-19 zmítaná Česká republika je postižena také spoustou dezinformačních informací právě o této nemoci a očkování. Ostravská organizace OVAHELP chce veřejnosti odpovědět na základní otázky o této pandemii a zároveň vyvrátit nejčastější nepravdy šířené na internetu, a to 10.2. od 17:30 na www.vedomizdravi.cz. Vše díky odborníkům z oboru jako jsou například profesor Vojtěch Thon, profesor Zdeněk Zadák a další.

“Současná pandemie COVID-19 a dění v mediálním prostoru nás přimělo zabývat se tímto tématem i v našem online webináři. Rádi bychom tímto přispěli k šíření informací a pomoci nám všem orientovat se v záplavě mnohdy protichůdných vyjádření veřejných činitelů.,” doplňuje předsedkyně spolku OVAHELP Zdeňka Hyvnarová.

Právě online webinář s odborníky proběhne ve středu 10.2. od 17:30 na www.vedomizdravi.cz a bude trvat necelé dvě hodiny během kterých proběhnou jednotlivé přednášky a diskuze. Každý z vystupujících bude mluvit na konkrétní témata týkající se současné situace. V průběhu celého programu budou mít účastníci možnost získat odpovědi na otázky: Proč je COVID-19 nebezpečný? Koho je vhodné očkovat? Jak působí vakcinace? Jak výživa ovlivňuje odolnost organismu proti infekci? V neposlední řadě přijde také na téma koronavirus a dezinformace.

Chystané tématické přednášky:

Imunitní systém a COVID-19

prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D., zdroj: OVAHELP

Imunolog a alergolog prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D., který se věnuje zdraví populace, principy bezpečného očkování, slizniční imunitou, imunopatologií, diagnostikou a léčbou poruch imunity, alergických a autoimunitních chorob. Vyvinul mezinárodně využívané imunologické vyšetřovací metody. U nás se zasadil například o zásadní změnu očkovacího kalendáře, o snížení komplikací při transplantacích kostní dřeně, zavedení screeningového vyšetření vývoje T a B-lymfocytů (TREC a KREC) ze suché krevní kapky novorozence pro včasný záchyt vrozených poruch imunity, o bezpečné očkování pacientů a další.

Výživa – mimořádně důležitý faktor v obraně proti Covid-19

prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc., zdroj: OVAHELP

Vedoucí Centra pro výzkum a vývoj Fakultní nemocnice v Hradci Králové prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc., který absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové v roce 1961. Původně vojenský lékař, zabývá se gerontologií, interním lékařstvím, se zvláštní specializací na problematiku umělé výživy, metabolických chorob a intenzivní medicíny. Je autorem jedenácti knih a několika patentů. Publikoval celkem 838 odborných článků, z toho 150 v zahraničních renomovaných časopisech.

COVID-19 a spiknutí elit aneb „Naučte se plavat v moři (DEZ)informací

Mgr. Bohumil Kartous, Ph.D., zdroj: OVAHELP

Odborník na vzdělávání a ředitel Pražského inovačního institutu Mgr. Bohumil Kartous, Ph.D., který působí jako mediální teoretik a praktik. Ve svém dřívějším působišti, think tanku EDUin, vytvořil koncept Auditu vzdělávacího systému v ČR. O vzdělávání publikuje v řadě českých médií. Od roku 2018 působí jako mluvčí Českých elfů, občanské skupiny zabývající se dezinformacemi v českém digitálním prostoru.

Jako hosta do diskuze organizátoři přivítají doc. MUDr. Rastislava Maďara, PhD., MBA, FRCPS, který se od roku 1997 specializuje v epidemiologii, prevenci a kontrole infekčních nemocí. Od října 2020 je děkanem Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Je odborníkem na cestovní medicínu a vedl Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

OVAHELP se jako pacientská organizace aktivně podílí na organizaci vlastních vzdělávacích akcí, což je jedním z hlavních pilířů činností spolku. Vzhledem k současné situaci, kdy doba neumožňuje konání fyzických akcí, je v přípravě seriál webinářů, ve kterých účastníci srozumitelnou formou získají relevantní informace související se zdravím a zdravým životním stylem. Webináře budou určeny pro diváky z řad pacientských organizací, široké veřejnosti a také odborníkům.