Ostravští strážníci i letos značí jízdní kola a koloběžky

Strážník značí jízdní kolo, zdroj mpostrava.cz

Již tuto sobotu 12. června 2020 od půl deváté ranní proběhne na cyklostezce v Ostravě–Porubě na Hlavní třídě letošní první forenzní značení jízdních kol a koloběžek syntetickou DNA metodou.

Jedná se o metodu tzv. forenzního identifikačního značení. Tato moderní metoda spočívá v nanesení netoxické látky obsahující mikrotečky se specifickým kódem. Výjimečná je také tím, že na označeném předmětu není nátěr pouhým okem viditelný a odhalit jej lze až pod ultrafialovým světlem. Všechny sady, kterými je značení prováděno, jsou zapsány v databázi Městské policie Ostrava a také v mezinárodní databázi výrobků REFIZ (registr forenzního identifikačního značení), což v případě krádeže kola či pomůcky usnadňuje identifikaci a vrácení právoplatnému majiteli. 

Značení jízdních kol syntetickou DNA metodou budou strážníci Městské policie Ostrava realizovat v měsíci červnu ještě dvakrát, a to 22. června na cyklostezce v Ostravě-Hrabové na ulici Mostní poblíže splavu a pak také 30. června v Ostravě- Hrabůvce na ulici Plzeňská poblíže restaurace Dakota.

Na všechny termíny je nutné se telefonicky objednat v pracovních dnech od 07:00 do 15:00 hod. na čísle 720 735 125.

Bližší informace, podmínky, konkrétní termíny a místa značení lze nalézt na webových stránkách Městské policie Ostrava www.mpostrava.cz v sekci Časté dotazy – Evidence a značení kol. Značení je prováděno za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR a statutárního města Ostravy.