Přes 140 milionů pro ostravské sportovce

Město Ostrava vyhlásilo programy na podporu sportu v roce 2021 a celkem chce rozdělit 140,3 milionu korun. Tyto peníze by jednotlivé subjekty měly použít na podporu tělovýchovy, na činnosti sportovních klubů, ale také do výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovní infrastruktury. Vyhlášené programy se zaměřují na registrované i neregistrované, ale také na vrcholové sportovce.

Zdroj: město Ostrava

Proces podání žádosti bude jednodušší než v předchozích letech, celou ji lze podat elektronicky. Zrušena je povinnost fyzického dokládání povinných příloh. Další zefektivnění se chystá pro příští rok, kdy bude pro oblast sportu zprovozněn speciální portál, který navíc zjednoduší celou administraci žádostí.

„Ostrava pravidelně podporuje rekonstrukci i výstavbu sportovišť v majetku či dlouhodobém pronájmu jednotlivých sportovních klubů a vytváří tak vhodné podmínky pro sport dětí, mládeže i široké veřejnosti. Mnohé z nich cílí na energetickou úsporu budov, které se projeví v následném snížení cen za energie, investujeme do oprav fotbalových hřišť, tenisových kurtů, sociálních zařízení či sportovních potřeb pro kluby,“ uvedla náměstkyně primátora pro školství a sport Andrea Hoffmannová.

Zdroj: město Ostrava

Program na podporu tělovýchovy a sportu je určen na pravidelnou činnost sportovních klubů, které se zaměřují na sportovce registrované ve sportovních svazech, i na ty neregistrované. Dále se z něj budou financovat akreditovaná sportovní centra mládeže a také sportovní akce významně reprezentující statutární město Ostravu a konající se na jejím území. Nově z něj lze čerpat prostředky na sportovní infrastrukturu.

Program na podporu vrcholového sportu je určen na činnost sportovních subjektů v oblasti sportovní výchovy a přípravy dětí a mládeže a na činnost sportovních subjektů dosahujících vynikajících výsledků v nejvyšších domácích soutěžích, které významným způsobem reprezentují město Ostravu.

Žádost do výběrového řízení je zveřejněna na webových stránkách města a zájemci mohou zasílat své žádosti od 21. září do 2. října 2020.