Přes 70 investičních akcích v ostravském plánu pro sport

Město Ostrava má aktualizovaný akční plán pro sport, který obsahuje přehled rekonstrukcí, výstavby sportovní infrastruktury a významných sportovních akcí pro letošní rok s přesahem do následujících let.

Zdroj: město Ostrava

Přes sedmdesát plánovaných investičních projektů je seřazeno podle priorit, ale také podle stavu přípravy projektu. Akční plán sleduje i možnosti externího financování, posuzuje rozložení projektových záměrů podle vybavenosti jednotlivých městských obvodů, s ohledem na dostupnost, na stav dopravní infrastruktury, na místní potřeby i aktivitu sportovních klubů a sportovní veřejnosti.

Ucelený přehled investičních a neinvestičních akcí ve vazbě na podporu a rozvoj sportu v Ostravě flexibilně reaguje na potřeby a strategické cíle v oblasti sportu města Ostravy. Dokument vyčísluje předpokládané finanční náklady na výstavbu, rekonstrukci či modernizaci stávající sportovní infrastruktury v Ostravě a přináší přehled významných sportovních akcí konaných ve městě v příštích dvou letech, které buď budeme jako město přímo realizovat, nebo je chceme podpořit,“ uvedla náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová.

Zdroj: město Ostrava

Akční plán se zaměřuje na vrcholový a výkonnostní sport, ale samozřejmě ve velké míře také na sportování pro všechny. Zahrnuje investiční i neinvestiční projekty. Investiční dále člení na strategické a prioritní projekty města a ostatní, neinvestiční rozděluje na strategické a TOP akce města a významné akce, které mohou organizovat další pořadatelé, například sportovní kluby či městské obvody. Tento dokument v závislosti na vývoji situace, měnících se potřebách města i stavu přípravy konkrétních investičních akcí každoročně upřesňuje hlavní výchozí dokument s názvem Strategický plán pro sport pro období let 2017 až 2025.

S dokumentem neustále pracujeme, vyhodnocujeme, v jaké fázi přípravy jsou jednotlivé projekty. I díky tomu jsme mohli v minulých letech předložit vlastní projekty v rámci investičních výzev Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, a také koordinovat a podpořit projekty jednotlivých sportovních klubů. Tím se podařilo maximalizovat alokaci finančních prostředků do sportovní infrastruktury celého města Ostravy. V současné době už máme vytipovány další projekty vhodné k předložení do případných výzev na podporu investic do sportovní infrastruktury,“ dodala Hoffmannová.

Už na podzim by město mělo vědět, jestli a jakou částkou Národní agentura pro sport podpoří výstavbu Multifunkční sportovní haly v Ostravě. Na přelomu září a října bude dokončena nová Sportovní hala v Krásném Poli a na začátku příštího roku přivítá první návštěvníky Sportovní hala v Nové Bělé. Město finančně pomohlo s výstavbou hřiště TJ Koblov, přispělo Polance nad Odrou na rekonstrukci sportovního areálu, TJ Hlubině v Moravské Ostravě na vybudování zázemí a tribuny k fotbalovému hřišti, TJ Start v Porubě na proměnu škvárového hřiště na tenisové kurty a Staré Bělé na revitalizaci trávníku.

Aktualizovaný akční plán pro sport obsahuje také přehled významných sportovních akcí, které narušila aktuální situace s epidemií covidu-19, takže jejich seznam a hlavně termíny se průběžně upravují. Mezi nejdůležitější připravované sportovní akce město zahrnulo například Mistrovství Evropy ve volejbalu mužů v září 2021 a Mistrovství světa v para hokeji v květnu příštího roku.