Městská policie přednáší o prevenci online

Strážník preventista při online přednášce, zdroj: Městská policie Ostrava

Ostravská městská policie již tradičně mnoho let realizuje řadu preventivních přednášek a besed pro žáky základních a studenty středních škol. Kvůli aktuální epidemiologické situaci to ale není možné. Strážníci-preventisté tak začali s preventivní on-line výukou.

Pilotní projekt s výukou dopravní výchovy pro žáky čtvrtých tříd byl již spuštěn v listopadu loňského roku. Vzhledem k tomu, že se tento pilotní projekt dopravní on-line výuky osvědčil, navazují na něj další, tentokrát preventivní on-line besedy. Ty jsou zaměřeny na žáky prvního i druhého stupně základních škol.

Samotná výuka probíhá formou prezentací, které jsou speciálně upraveny podle jednotlivých témat besed. Prostřednictvím počítače se strážníci a děti vzájemně vidí. Děti tak mohou reagovat na otázky strážníků nebo srážníkům klást otázky k probírané tématice.
Pro ty nejmenší mají strážníci připraveny besedy k bezpečnému chování ve městě. Pro žáky druhého stupně pak strážníci připravili besedy o nástrahách a výhodách kybernetického prostředí.

Jednotlivé besedy startují on-line počátkem měsíce dubna, budou pokračovat dle projeveného zájmu oslovených škol a jejich náplně se dočtete zde:

1. třída – Prvňáčci v bezpečí

Cílem je upozornit děti na rizikové situace, se kterými se mohou setkat v době, kdy jsou bez dozoru rodičů. Pomocí her, do kterých se děti aktivně zapojují, si osvojují správné návyky bezpečného chování v situacích každodenního života.

4. třída – Strážník, můj pomocník

Besedy dětem přiblíží výhody dodržování zákonů a právních norem v běžném životě. Děti získávají základní informace také o funkci integrovaného záchranného systému a linkách tísňového volání.

5., 6. a 7. třída – Netiketa, rizika internetu a sociálních sítí

Cílem besedy je ukázat možnosti a způsoby práce v online prostředí tak, aby byl internet a sociální sítě dobrý sluha, nikoliv špatný pán. Strážníci nahlédnou s dětmi do problematiky šikany, stalkingu, groomingu a kyberkriminality. V besedě se také dozvědí, jak pomoci oběti kybernetické kriminality a na koho se obrátit, když budou potřebovat sami pomoc odborníků.