Propojení centra města s Dolní oblasti Vítkovice díky nové lávce

Návrh nové lávky přes řeku Ostravici, zdroj: Ostrava.cz

Centrum Ostravy se nově propojí s národní kulturní památkou Dolní oblastí Vítkovice. Pro cyklisty i pěší vznikne bezpečná a rychlá trasa spojující pravý břeh řeky Ostravice přímo s areálem DOV. Součástí tohoto propojení bude nová mostní lávka přes řeku, navržená architektem Josefem Pleskotem. Vybudování lávky je jedním ze strategických projektů rozvoje města, její stavba by se měla stihnout zrealizovat během příštího roku.

Nové napojení centra města s Dolními Vítkovicemi považujeme za velmi zásadní pro rozvoj Ostravy jako celku. Lávka a stezka pro pěší i cyklisty umožní pohodlné napojení na cyklotrasu na pravém břehu Ostravice, vedoucí takřka z Beskyd až po Landek. Díky novému propojení odstraníme jednu z bariér území a cyklisté mířící z nebo do Dolních Vítkovic se vyhnou problematické jízdě – například po Českobratrské ulici nebo po ulici 28. října. K překonání řeky jim bude nově sloužit jednoduchý, a přitom působivý most, vybudovaný podle návrhu architekta Josefa Pleskota. První myšlenka přemostění v místě stávajícího popílkovodu za Velkým světem techniky vznikla v roce 2016 a nyní se tento záměr pro zásadní rozvoj cyklodopravy konečně začíná měnit v realitu,“ uvedla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Připravovaná trasa o délce 550 metrů a šířce 4 metry pohodlně přivede cyklisty i pěší z pravého břehu Ostravice až do samého centra Dolních Vítkovic k Velkému světu techniky. Bude mít asfaltový povrch, vhodný i pro in-line bruslení a povede od řeky Ostravice přes železniční vlečku kolem čistírny odpadních vod a ústit bude vedle vchodu do Velkého světa techniky na Vítkovické
ulici. Obě překážky, řeku Ostravici i železniční vlečku, překoná nově vybudovaná, na lanech zavěšená ocelová lávka. V budoucnu se bude postupně celé území dále upravovat a kultivovat.

Návrh nové lávky přes řeku Ostravici, zdroj: Ostrava.cz

K úvaze bylo nejprve více variant řešení, včetně toho využít konstrukci stávajícího popílkovodu. Nakonec jsme se rozhodli pro vybudování úplně nové lávky a na ni navazující stezky, svažující se do areálu DOV. Aktuálně jsme ve fázi zpracovávání dokumentace pro stavební povolení. To bychom měli získat do konce tohoto roku. Zahájit stavbu bychom chtěli příští rok na jaře a dokončit ji do konce roku 2022,“ dodává náměstkyně Šebestová.

Ocelová mostní lávka pro pěší i cyklisty, propojující pravý břeh Ostravice s někdejším industriálním areálem, bude zavěšena na elegantních a funkčních nosnících, v bočním pohledu ve tvaru písmene A. Delší pole lávky nad řekou bude zavěšeno na třech lanech, kratší pole na dvou lanech. Délka mostu bude 160 metrů, nacházet se bude ve výšce 7,2 metru, ukotven bude na pylonu ve výšce 28 metrů, pochozí šířka lávek bude 4,1 metru. Most i stezka budou kvůli bezpečnosti nasvíceny.

Spojování architekturou je moje životní téma. Prospěšné propojování odlehlých míst pomocí lávek a mostů pokládám za vrchol prozřetelného urbanistického myšlení. Když se spojení opravdu povede a je silné, těží z něho obě místa. Město rozkvétá! Jsem přesvědčený, že spojení Ostravy a Vítkovic právě v tomto místě přinese Ostravě jako celku hodně užitku a přidané hodnoty a vnímavým uživatelům navíc radost z netradičních výhledů. Sofistikovaná, lehká, zavěšená, ocelová konstrukce dá pocit vzdušnosti a rozhodně souzní s ostravským duchem,“ doplňuje autor návrhu, architekt Josef Pleskot.

Vybudování mostní lávky je součástí vlajkového projektu Rozvoj území mezi Novou Karolinou a Dolními Vítkovicemi ve Strategickém plánu rozvoje města Ostravy (fajnOVA). Jeho cílem je propojení širšího centra města s okolními obvody, v tomto případě Vítkovicemi. Areál Dolní oblasti Vítkovice má nejen rekreační charakter, ale je také zázemím pro kulturní i sportovní instituce a zároveň sídlem řady firem. Do budoucna se tak očekává další rozvoj této lokality.

Informace o projektu jsou uvedeny na www.fajnova.cz