Souboj sochařů: V Ostravě vznikne památník veteránů

V parku Čs. letců v centru Ostravy vznikne pietní místo, které bude důstojně připomínat všechny veterány, kteří již bojovali, bojují nebo budou bojovat za naši svobodu a demokracii. Výtvarně-architektonické soutěže na budoucí podobu památníku se zúčastní dohromady osm jednotlivců nebo týmů umělců z celé republiky.

Park Čs. letců | Zdroj: Hana Oborilová

Ve stanoveném termínu se do soutěže se svými portfolii přihlásilo 17 zájemců z celé České republiky, a to včetně čtyř účastníků původní soutěže, kterou město zrušilo, protože žádný z návrhů tehdy nenaplnil očekávání poroty. Podruhé ji vyhlásilo 9. března.

Již dříve porotci vybrali tyto renomované umělce: sochaře Ondřeje Bělicu, sochařku Pavlu Sceránkovou, umělkyni Kateřinu Šedou a dvojici – sochaře Jana a architekta Petra Stolínovy.

Dalšími čtyřmi účastníky, kteří připraví své návrhy, jsou sochař Vojtěch Míča, v týmu sochaři Jan Šnéberger a Martin Kubica, dvojice tvořená sochařkou Dianou Winklerovou a designérkou Petrou Vlachynskou a dále architekt Viktor Kákoš se sochařem Matoušem Lipusem. Devítičlennou porotu, která bude návrhy hodnotit, tvoří zástupci města, kraje, centrálního obvodu, Armády ČR a odborníci.

ZVOLENÝCH OSM JEDNOTLIVCŮ A TÝMŮ PŘEDLOŽÍ DO 3. ZÁŘÍ LETOŠNÍHO ROKU SVÉ NÁVRHY NA PODOBU PAMÁTNÍKU VETERÁNŮ V OSTRAVĚ.

„Rada města schválila návrh poroty. Jako zadavatel jsme přesvědčeni, že další účastníky vybrala tak, aby v soutěži byly zajištěny nejen různé přístupy, ale zejména otevřené myšlení odpovídající zadání. Zvolených osm jednotlivců a týmů předloží do 3. září letošního roku své návrhy na podobu památníku veteránů v Ostravě. Následně o nich bude rozhodovat porota a určí ty účastníky, kteří budou vyzváni, aby dopracovali svůj návrh pro druhou fázi soutěže. Vítěz bude vybrán do konce letošního roku,“ uvedla resortní náměstkyně primátora a členka poroty Zuzana Bajgarová.

Památník bude určen všem padlým vojákům, které nyní připomínají jiné památníky a pamětní desky, ale současně i novodobým veteránům, kteří v posledních dekádách plní a budou plnit své úkoly na zahraničních misích. Pietní místo bude stát v nedávno rekonstruovaném parku Čs. letců v Moravské Ostravě. Hotovo by mělo být do října příštího roku a jeho cena by neměla překročit 3,5 milionu korun.

Přímo oslovení umělci a umělkyně:

Ondřej Bělica – absolvent ateliéru sochařství na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně, dlouhodobě se zabývá vojenskými objekty.

Pavla Sceránková – absolventka Akademie výtvarných umění v Praze, vytváří sochařské objekty s minimalistickou čistotou a citlivým vztahem k danému místu.

Kateřina Šedá – absolventka Akademie výtvarných umění v Praze, je autorkou mnoha sociálně koncipovaných projektů, její práce obdržela řadu ocenění v zahraničí i tuzemsku.

Jan a Petr Stolínovi – sochař (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze) a architekt (Fakulta architektury VUT v Brně), z jejichž spolupráce vzešel například netradiční Památník bojovníkům a obětem za svobodu vlasti v Liberci, za který obdrželi Čestné uznání Grand Prix Obce architektů v kategorii Výtvarné dílo v architektuře.

Vybraní na základě doručených portfolií:

Vojtěch Míča – vedoucí Ateliéru figurálního sochařství a medaile na Akademii výtvarných umění v Praze, používající běžné materiály, které formuje a vřazuje do nových vztahů či proporcí za účelem vzniku monumentálních objektů. 

Viktor Kákoš a Matouš Lipus – architekt (Fakulta architektury ČVUT v Praze) a sochař (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze) kombinují architektonické myšlení a klasické figurální sochařství, které posouvají do přítomnosti.

Jan Šnéberger a Martin Kubica – absolventi atelieru sochařství Fakulty umění Ostravské univerzity, autoři řady realizací a návrhů v regionu, které se vyznačují neotřelými nápady a zručností při zpracování materiálů.

Diana Winklerová a Petra Vlachynská – absolventky Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se zkušeností s realizacemi ve veřejném prostoru a širokou škálou koncepčních přístupů.